Anhörighelg 2016

24-25 september
Plats: Stenungsbaden,Västkusten 

Ett fåtal platser kvar för nära anhörig medlem

Läs mer

Anhörigträff 4 september

Är planerad till den 4 september 2016 kl 12:00 - 16:00 i Göteborg, Malmö och Gävle. Träffen i Stockholm är framflyttad till den 11 september, kl 12:00-16:00

Se mer under anhörigträff

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 16 augusti kl. 19.00

Kalendarium