Föreningar som RAV samarbetar med

 

HOUMA – FINSKA MOTSVARIGHETEN TILL RAV
Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med Huoma, som var på konferens i Stockholm. Huoma startades år ‪2000 av två mödrar som mist‬ sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av det som Huoma berättade om har stora likheter med RAV. Huoma är understödd av finska staten med ansenlig summa pengar varje år, som bland annat går till två heltidsanställningar, till skillnad från RAV som efter mycket möda kan få några tusenlappar för en öronmärkt aktivitet.
Ett mycket givande möte trots språkbarriärer, mötet genomfördes på finska, engelska och lite svenska. Ewa-britt och Roland gjorde sitt bästa med språket och summerar dagen som ett första steg i att ta lärdom av varandras arbetssätt för anhöriga till våldsdödade och en mycket viktig framtida samarbetspartner.
www.huoma.fi


 

Syskon- och vänträff 2018

RAV kommer att anordna syskon- och vänträffar även under 2018. Förra året hade vi på försök i Stockholm och kommer nu utöka träffarna även till Göteborg och Gävle. 

Välkommen på träff den 22 april och den 21 oktober 

Har du förlorat ett syskon eller en vän genom våldsbrott? Du är då välkommen till RAV:s syskon- och vänträff

RAV anordnar en träff för er som är syskon och kanske vill gå med en vän som inte är anhörig till en våldsdödad. Behovet att prata om sin vän med andra som förstår hur det känns kan vara stort. Här kan man lätta sitt hjärta med andra som likt dig förlorat en nära vän. Det kan finnas många känslor att hantera, men här får man både vara arg, ledsen men även känna glädje och stolthet över att just han/hon varit en del i ditt liv. Det spelar ingen roll om det gått många år eller om det nyligen hänt.

Några från RAV:s styrelse kommer att medverka och vi bjuder på dryck och smörgås. Anmälan senast den 15 oktober till Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82.

Varmt välkomna!

RAV

Anhörigträffar 2018

Stockholm, Gävle eller Örebro är planerade till den 4 mars, 6 maj, 2 september och 4 november, kl 12:00 - 16:00. 
Göteborg planderad till den 7 oktober, kl 12:00 - 16:00. 

Välkommen med din anmälan!

Nya som gamla anhöriga medlemmar hälsas välkomna till anhörigträff. Träffen är för dig/er som är närmast anhörig till våldsdödad. Här finns inga krav om berättelser om man inte själv vill, bara vetskapen att omges av andra anhöriga kan räcka första gången. Alla anhöriga som finns med på träffen har alla genomgått helvetet i efterlivet och förstår din situation.

RAV bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till Ewa-Britt Gabrielsen eller 070-5341882, eller direkt till våra kontaktpersoner för respektive stad. Frågor gällande träffen eller ett medlemsskap besvaras av Ewa-Britt, du kan även kika på vår hemsida medlem.

Adresser och kontaktpersoner till våra träffar i respektive stad 

STOCKHOLM, Kungsgatan 3, kontaktperson: Carina Molin 070-490 05 30 

GÄVLE, Söders Källa, Södra Kansligatan 22, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

GÖTEBORG, Kontaktperson: Reneé Lindvall  070-486 61 74

ÖREBRO, Kontaktperson: Roland Jangestig 070-520 50 81

Anhörigträff Stockholm 1 november

Plats. Kungsgatan 3
Tid: Kl.12-16
Senast anmälan 28 oktober till Ewa-Britt Gabrielsen på telefon: 070-534 18 82
RAV bjuder på kaffe/dryck och smörgås.
Hjärtligt Välkommen !

Anhörigträffar

Anhörigträff Stockholm 1 november

Plats. Kungsgatan 3
Tid: Kl.12-16
Senast anmälan 28 oktober till Ewa-Britt Gabrielsen på telefon: 070-534 18 82
RAV bjuder på kaffe/dryck och smörgås.
Hjärtligt Välkommen !

Anhörigträff för gemenskap

Många anhöriga till våldsdödade efterfrågar en mötesplats för att dela erfarenheter med andra som drabbats på likande sätt. RAV anordnar anhörigträffar för att skapa gemenskap mellan medlemmar nära sin hemort. Anhörigträffarna är avsedda för anhöriga till våldsdödade.Stödmedlemmar eller andra som vill veta mer om RAV:s verksamheter är välkomna på öppna informationsträffar, läs mer under fliken RAV:s informationsträffar. Klicka här för mer information om hur anhörigträffar går till.

Hur Anhörigträffar kan gå till

Ses löpande på fasta tider som deltagarna kommer överens om.Tänka högt ihop eller prata om det som känns viktigt för deltagarna just för tillfället.Gemensam flaggtillverkning/syverkstad av minnesflaggor.

Sorggrupp kan bildas med kunniga samtalsledare

Kyrkan kan anordna sorggrupper som leds av erfarna diakoner, kontakta kyrkan på er hemort för mer information.

RAV är behjälpliga med kontaktförmedling till erfarna diakoner som kan ge utbildning och vägledning till kyrkans personal på er hemort. Kontakta RAV för mer information.

För mer information om anhörigträffar eller för kontaktinformation till samtalsledare som kan vägleda en nybildad grupp eller för professionell rådgivning till samtalsledare, vänligen kontakta oss via e-post: ..">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fler artiklar...

  • 1
  • 2