Vi på RAV vill

– Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, inte bara i direkt anslutning till brottet utan även i den process som pågår till långt senare. 

– Aktivt samla in och lyfta fram frågor, problembilder och erfarenheter som anhöriga kan drabbas av. 

– Göra anhörigas röster hörda i samhället och via medier, samt att vara anhörigas språkrör gentemot politiker och myndigheter. 

– Verka opinionsbildande för att förbättra villkoren för anhöriga till våldsdödade.

– Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag som berör våldsdödade och deras anhöriga. 

– Utbilda resurspersonal för att förbättra bemötandet av våldsdödade och deras anhöriga. 

– Bidra till gemenskap för anhöriga och andra närstående till våldsdödade. 

För dig som drabbats

Att mista en anhörig eller vän genom mord är en traumatisk upplevelse och vi vet att många behöver stöd och hjälp. Vi har utvecklat en steg-för-steg guide där vi samlat nyttig information till dig som anhörig. Vi svarar även på de vanligaste frågorna samt förklarar de viktigaste orden som du som anhörig kan stöta på. 

Vi erbjuder aktiviteter och träffar för dig som anhörig eller i nära relation till den våldsdödade.

Att bemöta en drabbad

Att bemöta någon som mist någon till följd av våldsbrott är svårt i form av att veta hur man skall agera och vad man skall säga. Genom ökad förståelse och kunskap om anhörigas situation kan du känna dig tryggare och lugnare. Vi på RAV anordnar föreläsningar och informationsträffar efter era önskemål.

Vi har bl.a. varit på informationsträff hos Boutredarna i Stockholm och hållit föredrag på Brottsofferveckan.

Medlemskap

För oss är alla våra medlemmar viktiga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vår vision och övertygelse är att  vi tillsammans kan bidra till att få anhörigas röster hörda, samt bidra med hjälp och stöd till anhöriga. 

Med en gåva till RAV stöder du vårt ideella arbete för att verka stödjande och opinonsbildande för anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott.

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Träffar

Anhörighelg 2022 - september

Varmt välkommen till anhörighelg 2022!

När: 23 – 25 september 2022

Var: Selma Spa Sunne

Start: lördag 24 september kl.:09.30

Avslutning: söndag 25 maj kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2022 - april/maj

Varmt välkommen till anhörighelg 2022!

När: 29 april – 1 maj 2022

Var: Gysinge Wärdshus Hotell

Start: lördag 30 april kl.:09.30

Avslutning: söndag 1 maj kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Engagera er på vår Facebooksida - Ge stöd och få stöd
[custom-facebook-feed]

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.