Anhörighelg

Anhörighelger

Anhörighelg 2024 - maj

Varmt välkommen till anhörighelg maj 2024!

När: 3–5 maj 2024

Var: Orbaden Spa och Resort

Startlördag 4 maj kl:09.00

Avslutningsöndag 5 maj kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år under 18 år i sällskap med målsman

Anhörighelg 2023 - september

Varmt välkommen till anhörighelg september 2023!

När: 22-24 september 2023

Var: Åmål Stadshotell

Start: lördag 23 september kl:09.00

Avslutning: söndag 24 september kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år under 18 år i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2023 - maj

Varmt välkommen till anhörighelg 2023!

När: 5-7 maj 2023

Var: Älvkarleö Herrgård

Start: lördag 6 maj kl:09.00

Avslutning: söndag 7 maj kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år under 18 år i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2022 - april/maj

Varmt välkommen till anhörighelg 2022!

När: 23 – 25 september 2022

Var: Selma Spa Sunne

Startlördag 24 september kl.:09.30

Avslutningsöndag 25 september kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2022 - april/maj

Varmt välkommen till anhörighelg 2022!

När: 29 april – 1 maj 2022

Var: Gysinge Wärdshus Hotell

Start: lördag 30 april kl.:09.30

Avslutning: söndag 1 maj kl.: ca 13.30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2021 - September

Varmt välkommen till anhörighelg 2021!

När: 24 – 26 september 2021

Var: Furuviks Havshotell, Gösta Nygrens Väg, Furuvik

Start: Lördag 25 september, kl: 09:30

Avslutning: Söndag 26 september, kl: ca 13:30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2021 - Oktober

Varmt välkommen till anhörighelg 2021!

När: 8 – 10 oktober 2021

Var: Baldersnäs Herrgård, Kvarnlyckevägen 42, Långhed 

Start: Lördag 9 oktober, kl: 09:30

Avslutning: Söndag 10 oktober, kl: ca 13:30

Målgrupp: Anhöriga till våldsdödade över 18 år alternativt i sällskap med målsman.

Anhörighelg 2020

Varmt välkommen till RAV:s anhörighelg 2020 i Flen

RAV vill härmed bjuda in till en efterlängtad anhörighelg med tid för samtal och omtanke. Anhörighelgen går även detta år i Dialogens tecken då vi vill ge våra medlemmar möjlighet till tid för gemenskap, samtal och omtanke. Vi gästat även av Litigate som föreläser.  Helgen syftar också till att sprida kunskap och lära av varandra om sådant som anhöriga till våldsdödade kan komma i kontakt med i processen efter händelsen.

Anhörighelg 2019

Varmt välkommen till RAV:s anhörighelg 2019 i Flen

RAV vill härmed bjuda in till en efterlängtad anhörighelg med tid för samtal och omtanke. Anhörighelgen går även detta år i Dialogens tecken då vi vill ge våra medlemmar möjlighet till tid för gemenskap, samtal och omtanke. Helgen syftar också till att sprida kunskap och lära av varandra om sådant som anhöriga till våldsdödade kan komma i kontakt med i processen efter händelsen.

Anhörighelg 2018

Varmt välkommen till RAV:s anhörighelg 2018 i Stockholm

RAV vill härmed bjuda in till en efterlängtad anhörighelg med tid för samtal och omtanke. Anhörighelgen går även detta år i Dialogens tecken då vi vill ge våra medlemmar möjlighet till tid för gemenskap, samtal och omtanke. Helgen syftar också till att sprida kunskap och lära av varandra om sådant som anhöriga till våldsdödade kan komma i kontakt med i processen efter händelsen.

Anhörighelg 2017

Varmt välkommen till RAV:s anhörighelg 2017 i Jönköping

Anhörighelg för nära anhöriga medlemmar
RAV vill härmed bjuda in till en efterlängtad anhörighelg med tid för samtal och omtanke. 

Anhörighelg 2016

Varmt välkommen till RAV:s anhörighelg 2016 i Stenungsbaden

RAV har den stora glädjen att inbjuda till 2016 års anhörighelg 24-25 september till Stenungsbaden Yacht Club. 

Anhörighelg 2015

RAV har den stora glädjen att inbjuda till 2015 års anhörighelg 
19 – 20 September på Vadstena klosterhotell

Eftersom Brottsoffermyndigheten även i år har nekat oss bidrag för vår anhörighelg, så måste vi ta ut en avgift på 1000 kr/pp för att kunna genomföra vår så populära helg. Resterande kostnad står RAV för.

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.