Samarbete

RAV samarbetar med...

HOUMA – FINSKA MOTSVARIGHETEN TILL RAV
Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med Huoma, som var på konferens i Stockholm. Huoma startades år ‪2000 av två mödrar som mist‬ sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av det som Huoma berättade om har stora likheter med RAV. Huoma är understödd av STEA-Social och hälsoorganisationernas understöd central med ansenlig summa pengar varje år, som bland annat går till två heltidsanställningar, till skillnad från RAV som efter mycket möda kan få några tusenlappar för en öronmärkt aktivitet.

Den 7 oktober 2018 träffade RAV för andra gången Huoma, då diskuterade vi likheter och olikheter mellan länderna och dess omhändertagande av anhöriga till våldsdödade. Vi beslöt även att kontakta de andra två Nordiska länderna, Norge och Danmark, med ambitionen att inleda ett Nordisk samarbete. Att lära av varandra och hjälpa varandra att skapa bättre samhällsstöd för oss anhöriga, med fokus på oss drabbade och inte förövarna.

www.huoma.fi

ADVOKATBYRÅN THOMAS BODSTRÖM
www.advbyra.se   Tel: 08-545 275 70

AIV ADVOKATERNA I VÄST
www.advokaternaivast.se   Tel: 031-13 07 77

ADVOKATBYRÅN LITIGATE
www.litigate.se   Tel:  031 15 15 30

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN (BROM)
www.brottsoffermyndigheten.se

SEPTEMBER ADVOKATBYRÅ
www.septemberadvokat.se

 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.