Volontär

Vill du bli vår volontär?

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) behöver volontärer runt om i landet. Är du intresserad, svara då på nedanstående frågor och maila dom med namn och adress till rav1996@live.se

1. Är du anhörig?

2. Berätta kort om din händelse

3. I vilket område kan du tänka dig arbeta?

4. Om du inte är anhörig, vad väcker ditt intresse att arbeta med uppdraget hos oss?

5. Har du tidigare haft volontäruppdrag?

6. Hur mycket tid kan du undvara till uppdraget?

7. Volontärarbete kräver att du skriver under den sekretess och tystnadsplikt som råder inom RAV samt följer våra stadgar, särskilt § 15. (§ 15, Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller anseende.)

Nedan finns ett ansökan, skriv ut den eller skanna den med din underskrift för att sedan skicka in den till oss via post eller mejl.

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.