Aktuellt i RAV 2022

Januari

Februari

 • 14/2 Träff med Moderaterna i Gävle tillsammans med anhörig.


Mars

 • 5-6/3 Verksamhetsplanering, avstämning.


April

 • 10/4 Årsmöte föreläsare Björn Ranelid.
 • 23/4 Anhörigträff i Göteborg
 • 29/4-1/5 Anhörighelg i Gysinge.


Maj

 • 8/5 Anhörigträff i Stockholm
 • 8/5 Anhörigträff i Gävle
 • 30/5 Första mötet via Teams med företaget JS Sverige för framtagande av ny informationsfolder.


Juni

 • 2/6 Uppföljningsmöte via Teams med JS Sverige.


Juli

 • 2–3/6 Halvårsavstämning verksamhetsplanering.


Augusti

September

 • 13/9 Första mötet med Medialinjen på skola i Gävle för framtagande av årets medlemstidning Omtanke.
 • 23–25/9 Anhörighelg i Sunne.
 • 26/9 Möte med Brottsoffermyndigheten i Stockholm inför Internationella Brottsofferdagen 22/2 2023
 • 29/9 Tredje mötet med JS Sverige.


Oktober

 • 11/10 Avstämningsmöte via Teams med JS Sverige Informationsfolder klar för tryck.
 • 15/10 Anhörigträff i Gävle.
 • 30/10 Anhörigträff i Göteborg.
 • 30/10 Anhörigträff i Stockholm.


November

 • 12/11 Verksamhetsplanering i Stockholm inför 2023–2025
 • 12/11 Halvdagsutbildning
 • 19/11 Anhörigträff i Sundsvall


December

 • V49 Möte med politiker i Gävle angående krissamordnare bättre stöd till anhöriga.
 • 11/12 Anhörigträff i Göteborg.
 • Utskick av årets medlemstidning Omtanke till alla medlemmar och sponsorer.


Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.