Från valberedning inför årsmötet 2019

Nyheter Från valberedning inför årsmötet 2019 Vill du vara med att arbeta, stödja RAV med dina erfarenheter och hjälpa organisationen framåt i ett viktigt styrelseuppdrag? Skulle du kunna tänka dig att bli volentär i RAV och vara styrelsen behjälplig i vissa åtaganden? Kontakta någon i valberedningen i god tid inför nästa årsmöte som kommer bli 24 […]

Brottsofferdagen 22 februari 2019

Nyheter Brottsofferdagen 22 februari 2019 Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. RAV är en av de organisationer som genomför temadagen i samband […]

VERKSAMHETSHELG 2018 – MÖTE MED FINSKA HUOMA

Nyheter VERKSAMHETSHELG 2018 – MÖTE MED FINSKA HUOMA Helgen 6-7 oktober hade RAV sin årliga verksamhetsplanering, denna gång ombord på Silja Line. Syftet med resan var att under lördagen planera verksamhetsåret 2019-2020 men att även träffa representanter från systerorganisationen Huoma i Finland. Väl i land i Helsingfors anslöt 3 representanter från Huoma. Detta är det […]

ANHÖRIGHELG 2018 I STOCKHOLM, LILLSVED

Nyheter ANHÖRIGHELG 2018 I STOCKHOLM, LILLSVED RAVs anhörighelg i Stockholm, 21-23 september är nu över för denna gång. Gamla som nya medlemmar har denna helg träffats och delat berättelser, sorg och tårar efter sina våldsdödade anhöriga. Årets föreläsare var Katarina Tingström präst och legitimerad psykoterapeut, www.bergsgatan.se Vid varje anhörighelg så har vi en minnesstund för alla […]

Kallelse till RAV:s extrastämma 26 juni 2018 i Stockholm kl:19.00

Nyheter Kallelse till RAV:s extrastämma 26 juni 2018 i Stockholm kl:19.00 Med anledning av att RAV ska ansöka om 90-konto måste §4 och §14 justeras i stadgar. Endast denna punkt kommer att behandlas på mötet. Plats meddelas beroende på hur många som kan närvara. Svar om deltagande senast 20 juni. Dagordning 1. Språkrören hälsar välkommen och öppnar […]

Anhörighelg 21-23 september

Nyheter Anhörighelg 21-23 september Separat inbjudan till anhöriga medlemmar har nu skickats ut, har vi missat dig och du vill ha fullständig information så mejla  Välkommen med din anmälan! RAV vill härmed bjuda in till en efterlängtad anhörighelg med tid för samtal och omtanke. Anhörighelgen går även detta år i Dialogens tecken då vi vill […]

GDPR – För kännedom till alla medlemmar i RAV

Nyheter GDPR – För kännedom till alla medlemmar i RAV Du får den här informationen eftersom du är medlem hos RAV. Du har säkert hört talas om GDPR åtskilliga gånger vid det här laget. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR […]

RAVs politikerträff

Nyheter RAVs politikerträff Den 7 juni har RAV bokat ett möte med riksdagspolitiker från justitieutskottet. Syftet med mötet är främst att belysa den undermåliga hantering av anhöriga till våldsdödade som sker i samhället. Vidare kommer RAV att ifrågasätta hur de olika partierna ser på våldsutvecklingen, straffen, skadestånden med mycket mer, och vad dom avser att […]

Möte med HUOMA, Finska motsvarigheten till RAV

Nyheter Möte med HUOMA, Finska motsvarigheten till RAV Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med HUOMA, som var på konferens i Stockholm. Styrelseledamöterna Ewa-Britt Gabrielsen och Roland Jangestig representerade RAV. HUOMA startades år 2000 av två mödrar som mist sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av […]

Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2018

Nyheter Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2018 RAV genomförde för andra gången ett seminarium på brottsofferdagen, i Folkets Hus, City Conference Centre (vid Norra Latin) i Stockholm. Cirka 55 personer deltog från polisen, nämndemannaförenigen, socialförvaltningar, försvarsmakten, SPES, brottsofferjourer med flera. Föreläsare för dagen var: Carina Molin – Språkrör för RAV, gav sin bild om vad som händer […]