Nyheter

Cykelstödet - 3 september kl. 09.01

CYKELSTÖDET – MEDMÄNSKLIGT ENGAGEMANG

Gerardo Espejo startade sin cykelresa den 1 september 2015, från Haparanda till Ystad, för att skapa uppmärksamhet till brottsoffer och dess anhöriga. Cykelresan blev startskottet för Cykelstödet, vars syfte är att stödja brottsoffer och närstående. Grunden för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsoffer och anhöriga till våldsdödade erfar dock att samhället överger oss till vårt öde, utan stöd och hjälp, efter att utsatts för förödande och traumatiserade händelser.

Den 1 september symboliserar den dag som Gerardo själv blev svårt knivskuren och svävade mellan liv och död. Cykelstödet kommer därför att ske första lördagen i september, och under 2016 så infaller första lördagen den 3 september, med start kl 09.01.

Cykelstödet kommer att starta på alla orter där det finns någon som vill cykla till stöd för brottsdrabbade och deras anhöriga. Var och en bestämmer själv hur långt man vill cykla. Varje enskild prestation för cykelstödet kommer att vara en symbolisk handling för att uppmärksamma behovet av ett förstärkt stöd för brottsdrabbade. Lokala brottsofferjourer, RAV och andra organisationer med liknande syfte kan här passa på att göra lokala arrangemang. Många små arrangemang blir tillsammans en stor manifestation och målet är att Cykelstödet ska växa år från år.

Hjälp oss stödja: cykelstodet.se/ekonomiskt-stöd

Stöd oss via sociala medier: cykelstodet.se/sociala-medier

www.cykelstodet.se www.rav.se

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.