Vad händer efter ett våldsbrott?

RAV:s Steg-för-steg

Texten är under bearbetning

Viktiga länkar

Kronofogden

Brottsoffermyndigheten

Åklagarmyndigheten

Brottsoffermyndigheten

Brottsförebyggande rådet

Att tänka på

Fråga ditt målsägandebiträde om hen kan vara behjälplig vid ansökningar till exempelvis Kronofogden och Brottsoffermyndigheten. 

Det du själv kan tänka på är att spara kvitton och notera hur mycket du faktiskt förlorar på grund av den tragiska händelsen.
Några exempel: Sjukskrivningar, Läkarvård, Psykologsamtal, Medicin, Begravningskostnader, Resor T-o-R, Hotellkostnader och förlorad inkomst i samband med rättegångar.

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.