Nyheter

Informationsträffar i Göteborg december 2019

Ewa-Britt Gabrielsen, språkrör
Matilda Arnesdotter, volontär

Måndag 2 december 2019

1. Stödcentrum för brottsutsatta
Kommunal verksamhet som finns i Göteborg för brottsutsatta, vittnen och närstående i alla åldrar.

– Erbjuder stöd- och krissamtal och information om rättsprocessen
– Har tystnadsplikt, inga journaler förs och det går bra att vara anonym
– Hjälpen är kostnadsfri
– Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi hoppas på att kunna sprida information om denna verksamhets upplägg till övriga kommuner i landet, i syfte att fler stödcentrum kan etableras och flera anhöriga kan få hjälp. Vi noterar att Göteborgs kommun lever upp till sitt ansvar att stötta närstående till brottsoffer enligt Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 11§ st. 1.

 2. Göteborgs stift
Svenska kyrkan i psykiatrin och Sjukhuskyrkan
– Samtalsstöd för personer med psykiskt ohälsa/sjukdom och deras anhöriga
– Mottagning för personalstöd
– Olika samtalsgrupper tex sorgegrupp
– Har tystnadsplikt, inga journaler förs
– Hjälpen är kostnadsfri
– Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi tar med oss insikten om att personal inom Svenska kyrkan har många möjligheter att ge anhöriga till våldsdödade ett bra stöd. Genom våra informationsmöten får de kunskap som gör att de kan hänvisa vidare till RAV.

Tisdag 3 december 2019

1. Västra Frölundas pastorat – Svenska kyrkan
– Samtalsstöd för personer med psykiskt ohälsa/sjukdom och deras anhöriga
– Mottagning för personalstöd
– Olika samtalsgrupper tex sorgegrupp
– Har tystnadsplikt, inga journaler förs
– Hjälpen är kostnadsfri
– Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi tar med oss informationen att alla är välkomna oavsett tro eller religion och att det finns en positiv inställning till att samarbeta med RAV i framtiden.

 2. Brottsofferjouren Storgöteborg
Verksamhetsområde: Härryda, Göteborg, Mölndal, Partille

Vi träffar tre samordnare som utbildar och handleder frivilligarbetare
– Vittnesstöd vid rättegångar
– Stödpersoner för brottsoffer och anhöriga
– Telefonsamtal, förekommer även personliga möten i verksamhetens lokaler
Här ser vi möjligheter till ett vidareutvecklat samarbete med brottsofferjourer över hela landet.

3. Föreläsning, information
Göteborgs frivilliga samhällsarbetare
– Ewa-Britt Gabrielsen håller sin föreläsning ” Livet måste gå vidare”
– Efteråt fanns plats för många frågor
Även här ser vi framemot samarbete för vår målgrupp ”Anhöriga till våldsdödade”
Sammanfattning av två intensiva dagar är att tillsammans går det att förbättra stödet till anhöriga bara viljan och ekonomi tillåter det i våra kommuner, som i sin tur naturligtvis är beroende av pengar till just detta viktiga arbete från styrande regering.

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.