Nyheter

Möte med HUOMA, Finska motsvarigheten till RAV

Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med HUOMA, som var på konferens i Stockholm. Styrelseledamöterna Ewa-Britt Gabrielsen och Roland Jangestig representerade RAV.

HUOMA startades år 2000 av två mödrar som mist sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av det som HUOMA berättade om har stora likheter med RAV. HUOMA är understödd av finska staten med ansenlig summa pengar varje år, som bland annat går till två heltidsanställningar, till skillnad från RAV som efter mycket möda kan få några tusenlappar för en öronmärkt aktivitet.

Ett mycket givande möte trots språkbarriärer, mötet genomfördes på finska, engelska och lite svenska. Ewa-britt och Roland gjorde sitt bästa med språket och summerar dagen som ett första steg i att ta lärdom av varandras arbetssätt för anhöriga till våldsdödade och en mycket viktig framtida samarbetspartner.

För mer information om HUOMA, besök deras hemsida för mer information.

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.