Nyheter

Nationella Brottsofferveckan 2016

Anhöriga till våldsdödade – ett samtal om sorg och omsorg

Fredag 19 februari, tid: 13.00 – 15.00, Norra Latin i Stockholm

Varje år dödas cirka 80 personer i Sverige till följd av grova våldsbrott. Antalet anhöriga uppgår till mångdubbelt fler. Trots de senaste decenniernas uppmärksamhet på brottsdrabbade är anhöriga till våldsdödade fortfarande en bortglömd grupp i samhället. Varför är det så och vilka konsekvenser får detta för de anhörigas situation? Vid seminariet beskriver några anhöriga till våldsdödade sina tankar efter att ha drabbats av det värsta som kan hända. Vidare diskuteras erfarenheter av mötet med centrala aktörer som t.ex. rättsväsende, hälso- och sjukvård och media.

Medverkande
Leg. Psykolog Björn Lagerbäck, Språkrör Ewa-Britt Gabrielsen (Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV), Anhörig Carina Höglund (RAV), Stiftsadjunkt Katarina Tingström
(Svenska Kyrkan), PO Ola Sigvardsson (Allmänhetens Pressombudsman)

Anmälan
Anmälan till: info@tryggaresverige.org seminariet är kostnadsfritt

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.