Verksamheten

Detta har hänt i RAV 2023

Kvartal 1

En organisation som gör skillnad

Vi på RAV vill

– Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, inte bara i direkt anslutning till brottet utan även i den process som pågår till långt senare. 

– Aktivt samla in och lyfta fram frågor, problembilder och erfarenheter som anhöriga kan drabbas av. 

– Göra anhörigas röster hörda i samhället och via medier, samt att vara anhörigas språkrör gentemot politiker och myndigheter. 

– Verka opinionsbildande för att förbättra villkoren för anhöriga till våldsdödade.

– Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag som berör våldsdödade och deras anhöriga. 

– Utbilda resurspersonal för att förbättra bemötandet av våldsdödade och deras anhöriga. 

– Bidra till gemenskap för anhöriga och andra närstående till våldsdödade. 

RAVs Sakfrågor

RAV arbetar för att påverka och förändra samhället, politiker, myndigheter, polisen och andra som kommer i kontakt med anhöriga till våldsdödade genom att belysa, förändra och förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade. Vi exemplifierar och förklarar fall från verkligheten. 

Styrelse

Våra styrelsemedlemmar jobbar ideellt med RAV. Styrelsen drivs av att påverka och förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade. RAVS styrelse har erfarenhet och kunskap om hur processen kan se ut för en anhörig till en våldsdödade – då många upplevt det själva. 

Vision 2026

Genom god informationsspridning verkar RAV för att stärka anhörigas stöd i samhället samt hjälpa människor i sorg. Vår vision som är satt till 2026 inkluderar våra främsta målsättningar och indikatorer som skall drivas igenom för att uppnå uppsatta måsättningar. 

Vi är beroende av ditt stöd

RAV jobbar ideellt och bärs helt och hållet upp av våra medlemmar och sponsorer. Om vi är många som gör lite kan vi åstadkomma mycket!

Vi är otroligt tacksamma över alla som stödjer vår verksamhet och på så sätt bidrar till att förbättra livet för så många drabbade!

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.