Cykelstödet - 3 september kl. 09.01

CYKELSTÖDET - MEDMÄNSKLIGT ENGAGEMANG

Gerardo Espejo startade sin cykelresa den 1 september 2015, från Haparanda till Ystad, för att skapa uppmärksamhet till brottsoffer och dess anhöriga. Cykelresan blev startskottet för Cykelstödet, vars syfte är att stödja brottsoffer och närstående. Grunden för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsoffer och anhöriga till våldsdödade erfar dock att samhället överger oss till vårt öde, utan stöd och hjälp, efter att utsatts för förödande och traumatiserade händelser.

Den 1 september symboliserar den dag som Gerardo själv blev svårt knivskuren och svävade mellan liv och död. Cykelstödet kommer därför att ske första lördagen i september, och under 2016 så infaller första lördagen den 3 september, med start kl 09.01.

Cykelstödet kommer att starta på alla orter där det finns någon som vill cykla till stöd för brottsdrabbade och deras anhöriga. Var och en bestämmer själv hur långt man vill cykla. Varje enskild prestation för cykelstödet kommer att vara en symbolisk handling för att uppmärksamma behovet av ett förstärkt stöd för brottsdrabbade. Lokala brottsofferjourer, RAV och andra organisationer med liknande syfte kan här passa på att göra lokala arrangemang. Många små arrangemang blir tillsammans en stor manifestation och målet är att Cykelstödet ska växa år från år.

Hjälp oss stödja: cykelstodet.se/ekonomiskt-stöd

Stöd oss via sociala medier: cykelstodet.se/sociala-medier

www.cykelstodet.se www.rav.se

Nyheter