ÅTERBLICK FRÅN RAV:s UTBILDNING I SORG


Helgen 12 - 13 november, deltog några medlemmar från RAV i en utbildning om att bemöta människor i sorg, inbjudna av SamArbete för Människor i Sorg (SAMS). RAV är en av sex organisationer som verkar under SAMS och varje organisation fick presentera sin verksamhet. Utbildningen var mycket strukturerad och väl upplagd. 

Utbildning sorg 2 350 197


Under utbildningen diskuterades frågor som:

- Varför kommer många människor inte framåt i sin sorg?
- Hur bemöter man dessa personer och hur ser man tecken på sorg?

Utbildningen innehöll även panelsamtal; "är alla sorger lika?". Där diskuterades hur sorgen behandlar oss oavsett hur händelsen än har gått till. RAV redovisade vad det är som är mest utmärkande för just RAV, där missförstånd, rädsla, myter och medias skriverier är några kärnpunkter. Misstanke om gängtillhörighet och rädsla för att möta anhöriga som drabbats av mord. Vid självmord är det ofta skam, ilska och ”varför” som kännetecknar känslorna för anhöriga. En viktig del är att vi och allmänheten bör lära oss att använda ordet död, att inte skriva eller säga ”gått bort” eller ”somnat in”. Det finns barn som inte vågar sova av rädsla att de inte ska vakna mer. Monica Nanni presenterade om forskning och berättade om Randiga Huset och vad som händer med barnen när en förälder dör. Rätt skrämmande fakta. Medverkande förläsare var Göran Gyllenswärd, psykolog och leg. psykoterapeut.
www.rav.se 
www.samsorg.se  www.gyllensward.org  www.randigahuset.se 

Nyheter