RAV:S ÅRSMÖTE, 26 MARS 2017

RAV hälsar sina medlemmar välkomna till årsmötet i Stockholm

Radison Blu Royal Viking Hotell
Vasagatan 1, intill Stockholms Centralstation
Kl: 13.00 - 16.00

RAV bjuder på smörgås med dryck. Anmäl gluten och laktos intolerans. Motioner mailas styrelsen senast en vecka före årsmötet till .

Anmälan senast 20 mars till . eller till Ewa-Britt Gabrielsen, Språkrör tele: 070-534 18 82 Besök gärna vår hemsida www.rav.se och vår facebooksida.

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN

Nyheter