MÖTE HOS POLISEN I STOCKHOLM

RAV har blivit kontaktad av Polisen, Stockholm som kommer att ha en teamutbildning och vill få mer och viktig information om RAV:s verksamhet. Vårt språkrör, Ewa-Britt Gabrielsen kommer att åka ner till Stockholm den 23 maj och informera.

RAV:s informationsträff är till för att sprida kunskap om RAV:s verksamhet. Dessa träffar riktar sig till verksamheter som verkar inom området som t ex. polis, kyrka, socialtjänst, lokala brottsofferjourer, kvinnojourer och andra aktörer som är intresserade av att veta mer om RAV. Stödmedlemmar som inte själva är drabbade, media, privata aktörer och sponsorer är också välkomna att delta.

 

Nyheter