Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2018

RAV genomförde för andra gången ett seminarium på brottsofferdagen, i Folkets Hus, City Conference Centre (vid Norra Latin) i Stockholm. Cirka 55 personer deltog från polisen, nämndemannaförenigen, socialförvaltningar, försvarsmakten, SPES, brottsofferjourer med flera.

Föreläsare för dagen var:


Carina Molin – Språkrör för RAV, gav sin bild om vad som händer med människor som råkar ut för det värsta som kan hända - att få sitt barn mördat. Vidare så redovisade hon om RAV:s syfte, verksamhet och mål.
Leenah Malmi Pauser - Präst och psykoterapeut, samtal-, bild- och skrivterapeut. Beskriver de drabbade i närheten av en mördad människa. Hon belyser om hur sorgen och saknaden drabbar närstående, vänner, vänners föräldrar och dem som kommer i kontakt med både brottsoffer och förövare. Människor kan drabbas av primär och sekundär sorg.
Peter Springare - Polis och förundersökningsledare vid grova brott hos Örebropolisen samt debattör. Föreläste om hur en modern mordutredning går till, PUG. Han berättade även en del om Family Liaison Officer (FLO). Det handlar om att polisen utbildar personer som på ett proffesionellt sätt ska vara länk mellan själva mordutredningen och de anhöriga.
Ann-Britt Grunewald - har arbetat som fängelsedirektör inom kriminalvården, på Österåkeranstalten, i 28 år. Hon är även föreläsare, handledare och mentor, författare och politiker. Ann-Britt berättade om sin erfarenhet inom Kriminalvården och dess ansvar, brister och utveckling som var då för ca 20 år sedan.

Det var en uppskattad dag av såväl RAV som deltagarna. Utvärderingen från deltagarna gav en bra respons. RAV vill åter igen tacka föreläsarna för en mycket lyckad dag.
Nu blickar vi framåt och börjar planera vårt seminarium 2019 tillsammans med Brottsoffermyndigheten, BROM.

Nyheter