TV4 NYHETERNA UPPMÄRKSAMMADE RAV

Vi är mycket tacksamma för att TV4 Nyheterna skildrade just RAV på Brottsofferdagen, ett mycket fint inslag.

Att anhöriga till våldsdödade lämnas åt sitt öde är för oss som drabbats en bitter verklighet. RAV är oerhört tacksam för att vi lyckades nå ut med våra budskap till en publik om 130 personer från polisen, socialtjänsten, brottsofferjourer, åklagare med många fler.

Vi måste förändra fokus, som i nuläget läggs på förövarna, till de brottsdabbade som får leva med en livslång sorg. Föreläsningarna avslutades med intressanta frågor och diskussioner, där såväl RAV som publik fick med sig nya perspektiv.

Inslaget finns att se här: Inslag om RAV

Nyheter