Årsmöte & Föreläsning av Patrik Zanders

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet.

Föreläsning

Kl. 12.00 - 13.00 Patrik Zanders, Gruppchef grova brott Stockholm Nord

Årsmötet

Kl. 13.00 - 15.00

Anmälan
Handlingar för årsmötet finns att rekvirera på plats och motioner ska vara RAV tillhanda senast den 10 mars, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anmälan till årsmöte ska vara RAV tillhanda senast den 14 mars 2019 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Ewa-Britt Gabrielsen (språkrör) tel: 070-534 18 82. Anmäl även allergier eller behov av annan särskild kost.

Plats
Mötet och föreläsningen kommer att hållas i United Space lokal i Waterfronts byggnad vid Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.

Varmt välkomna önskar styrelsen

***********************************************************************************************************************************************

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET SÖNDAGEN 24 mars 2019

Kl:12.00-15.00

1. Närvaro och upprättande av röstlängd

2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

6. Val av två justerare och två rösträknare

7. Verksamhetsberättelse

8. Resultat och balansräkning

9. Revisorns berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgiften

12. Val av styrelse

  • Tre ledamöter sittande till 2020
  • Två ledamöter väljs på två år till 2021
  • En suppleant väljs på ett år till 2020

13. Val av revisor som väljs för en tid av ett år

14. Val av revisorsuppleant som väljs på en tid av ett år

15. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid på ett år och en person på två år, varav en är sammankallande

16. Motioner, skall vara inlämnade senast två veckor före stämman

17. Övriga frågor

Nyheter