Äntligen - RAV har fått ett 90-konto

RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade har den 27 februari 2019 beviljats 90-konto PG: 900654-5.

Föreningens ändamål är att verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV ska verka för att vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, vara opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier, utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade, vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt arbeta för att påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och dess anhöriga

Vi har fått 90-konto från Svensk Insamlingskontroll

RAV är så glad över att meddela att vi nu äntligen fått ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto innebär en kvalitetsstämpel av vår verksamhet och visar att vi är en seriös insamlingsorganisation där de insamlade medlen går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll granskar även hela vår verksamhet, vilket ökar vår transparens gentemot våra givare. Vi vill att ni som givare ska ha en bra insyn i vår verksamhet och ett 90-konto bidrar till detta mål.
Det är endast ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas av dem som kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgiro.

Nedan hittar ni vårt nya kontonummer för 90-konto som gäller från och med nu.

Plusgiro: 90 0654-5

Om ni vill veta mer om 90-konton och om hur Svensk Insamlingskontroll arbetar så besök gärna deras hemsida.

Nyheter