Möte med Höganäs Kommun

Höganäs 30 oktober
På mötet kommer framförallt vara olika aktörer från kommunen, (dock ej chefer), så som personal från vårdcentral, kuratorer, personal från elevhälsa och skola, socialtjänst, kvinnojour, lss-handläggare och biståndshandläggare mm.

Nyheter