Informationsträffar i Göteborg december 2019

Ewa-Britt Gabrielsen, språkrör
Matilda Arnesdotter, volontär

Måndag 2 december 2019

1. Stödcentrum för brottsutsatta
Kommunal verksamhet som finns i Göteborg för brottsutsatta, vittnen och närstående i alla åldrar.

- Erbjuder stöd- och krissamtal och information om rättsprocessen
- Har tystnadsplikt, inga journaler förs och det går bra att vara anonym
- Hjälpen är kostnadsfri
- Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi hoppas på att kunna sprida information om denna verksamhets upplägg till övriga kommuner i landet, i syfte att fler stödcentrum kan etableras och flera anhöriga kan få hjälp. Vi noterar att Göteborgs kommun lever upp till sitt ansvar att stötta närstående till brottsoffer enligt Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 11§ st. 1.

 2. Göteborgs stift
Svenska kyrkan i psykiatrin och Sjukhuskyrkan
- Samtalsstöd för personer med psykiskt ohälsa/sjukdom och deras anhöriga
- Mottagning för personalstöd
- Olika samtalsgrupper tex sorgegrupp
- Har tystnadsplikt, inga journaler förs
- Hjälpen är kostnadsfri
- Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi tar med oss insikten om att personal inom Svenska kyrkan har många möjligheter att ge anhöriga till våldsdödade ett bra stöd. Genom våra informationsmöten får de kunskap som gör att de kan hänvisa vidare till RAV.

Tisdag 3 december 2019

1. Västra Frölundas pastorat - Svenska kyrkan
- Samtalsstöd för personer med psykiskt ohälsa/sjukdom och deras anhöriga
- Mottagning för personalstöd
- Olika samtalsgrupper tex sorgegrupp
- Har tystnadsplikt, inga journaler förs
- Hjälpen är kostnadsfri
- Stödet erbjuds under obegränsad tid
Vi tar med oss informationen att alla är välkomna oavsett tro eller religion och att det finns en positiv inställning till att samarbeta med RAV i framtiden.

 2. Brottsofferjouren Storgöteborg
Verksamhetsområde: Härryda, Göteborg, Mölndal, Partille

Vi träffar tre samordnare som utbildar och handleder frivilligarbetare
- Vittnesstöd vid rättegångar
- Stödpersoner för brottsoffer och anhöriga
- Telefonsamtal, förekommer även personliga möten i verksamhetens lokaler
Här ser vi möjligheter till ett vidareutvecklat samarbete med brottsofferjourer över hela landet.

3. Föreläsning, information
Göteborgs frivilliga samhällsarbetare
- Ewa-Britt Gabrielsen håller sin föreläsning ” Livet måste gå vidare”
- Efteråt fanns plats för många frågor
Även här ser vi framemot samarbete för vår målgrupp ”Anhöriga till våldsdödade”
Sammanfattning av två intensiva dagar är att tillsammans går det att förbättra stödet till anhöriga bara viljan och ekonomi tillåter det i våra kommuner, som i sin tur naturligtvis är beroende av pengar till just detta viktiga arbete från styrande regering.

 

 

 

Nyheter