Inbjudan Brottsofferdagen 2020 i Stockholm

Datum: Fredag 21 februari 2020
Arrangör: Brottsoffermyndigheten (BROM)

RAV är en av de organisationer som genomför temadagen i samband med IBD tillsammans med Brottsoffermyndigheten.
Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.


Tid: 8.30-16.20
Plats: Norra Latin, Stockholm

I våldets skugga
Medverkande: Carina Molin och Roland Jangestig från RAV
Arrangör: Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
Anhöriga till våldsdödade människor lämnas i stort sett till sitt öde efter ett mord. Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) redogör för de svårigheter som uppstår efter ett mord och hur organisationen arbetar för att förbättra situationen för våldsdrabbade närstående. Samhällsdebatten om straffrabatt, villkorlig frigivning, anonyma vittnen med mera är mycket aktuell i nuläget. RAV ger sin bild av de anhörigas verklighet.

Klicka här för anmälan
Program IBD 2020

Nyheter