Bli medlem eller företagssponsor 2020

DU ÄR VIKTIG FÖR RAV - BLI VÅR MEDLEM ELLER FÖRETAGSSPONSOR 2020

Det arbete som RAV utför är ideellt och stöds av medlemsavgifter och ett antal sponsorer. Om vi är många som gör lite kan vi åstadkomma mycket. Vill du bidra med stöd till RAV:s arbete, att förbättra den situation som anhöriga ställs inför när dess nära och kära mördats. Samhällets insatser är i de flesta fall obefintliga.

Stödmedlem 300kr/år
Anhörig medlem 300kr/år - Familj/hushåll 300kr/år

Plusgirokonto: 177 84 32-3
Swish: 1234640439

Sponsring eller valfritt gåvobelopp

GULDsponsor minst 12 000 kr/år
Företagssponsor 2 000 kr/år
Företagssponsor 1 000 kr/år
Företagssponsor & Föreningar 500 kr/år

Till RAV 90-konto:
Plusgiro: 90 0654-5
Swish: 1239006545

RAVs sponsorer finns på denna länk: https://rav.se/sponsorer

Frågor och funderingar - kontakta Ewa-Britt Gabrielsen 070-5341882

Tack för ditt stöd!

Varma hälsningar RAV

Nyheter