Inställt årsmöte, 29 mars

Med anledning av Corona-virusets framfart, har styrelsen vid ett extrainsatt styrelsemöte lördag den 15 mars, beslutat om att ställa in årsmötet. Ny kallelse kommer publiceras på hemsidan. 

Inställt!

Den 29 mars 2020 kl: 13.00-16.00

Föreläsare
Björn Ranelid, författare och estradör
Föreläsning om
- Brottsoffren är viktigare än förövarna
Tid 13.00 - 14.00

Årsmötet
Tid 14.00 - 16.00
Handlingar för årsmötet finns att rekvirera på plats
Motioner ska vara RAV tillhanda senast den 15 mars via mail till .

 

Nyheter