Trosamfund i vardag och kris

Idag tisdag, den 29 september, har två personer från RAVs styrelse medverkat på ett seminarium om fem olika trossamfund. Detta för att lära sig mer om att vara behjälplig vid olika kriser.

ATT ARBETA MED TROSAMFUND I VARDAG OCH KRIS

I vårt alltmer interreligiösa och mångkulturella samhälle ökar kraven på kommuners, landstings och länsstyrelsers förmåga att samarbeta med olika trossamfund för att stärka krisberedskapen. SST har på regeringens uppdrag tagit fram en handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap och social hållbarhet.

Nämnden för Statligt stöd till trossamfund (SST)

Nyheter