Kan det ur det onda födas något gott?

 

Den 2-3 december kommer representanter från RAV medverka i uppföljning av tidigare konferens angående det interreligiösa arbetet i Sverige. En konferens om interreligiösa organisationers roll i krisarbete och olika perspektiv på arbete mot våldsbejakande extremism.

 Göteborg är en ledstjärna för det interreligiösa arbetet i Sverige. En av grunderna till detta är den intensifiering av verksamhet som kom ur den tragiska diskoteksbranden vid Backaplan 1998. Efter terrordåden i Oslo och Utöya och i Köpenhamn utvecklades också det interreligiösa arbetet.

Nyheter