Verksamhetsplanering 2019-2020

1. Vision 2025
GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPA MÄNNISKOR I SORG.

 

2. Mål

a) Påverka politiker om anhörigas negativa situation i samhället.
- Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, över 4 procent, vart annat år.

 

b) Skapa opinion i samhället.
- Indikator: Öka antal följare med 500 st per år på facebook.
- Indikator: Öka antalet följare med 100 st per år på Instagram.

 

c) Anordna träffar för anhöriga och vänner/syskon.
- Indikator: 4 anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm, Örebro och Gävle. 
- Indikator: 2 vän- och syskonträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.

 

d) Öka antal medlemmar i RAV.
- Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar med 15 personer per år.
- Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 personer per år.
- Indikator: Årligen mäta nöjdheten på anhörighelgen som ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala.

 

Återkoppling till målen följs upp vid varje kvartal på styrelsemöten. Viktigt att ansvariga för träffarna dokumenterar antal deltagare på anhörig-, samt vän- och syskonträffar. 

 

3. Verksamhetsplan 2019-2020

a) Medverka till att vara förmånstagare i Världens chans.
b) Skapa och arbeta med 90-konto.
c) Medverka i Brottsoffermyndighetens brottsoffervecka.
d) Driva arbete med Nordisk samverkan med Finland, Norge och Danmark.

 

Anhörigträffar: 17 februari, 5 maj, 1 september och 24 november 2019 (kl 12-15).
Kompis- och syskonträffar anordnas efter önskemål.
Årsmöte: 24 mars 2019, kl 12-15. 
Anhörighelgen: 27-29 september 2019.
Brottsofferdagen 22 februari 2019.
Kris- och traumautbildning 2 för styrelsen 20 januari 2019, kl 12-15.
Verksamhetsplanering/Nordisk samverkan oktober 2019.

e) En gång per år så lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för att dela ut, ca 500 ex. Ewa-Britt är ansvarig.

 

4. Budgetplanering

Bidrag
Brom: 105 tkr (sökta medel)
Socialstyrelsen: 362,5 tkr (sökta medel)


Intäkter
Prioriterade områden 2019 (eget kapital från 2018, eget kapital 339 tkr): 
Sponsorer: 100 tkr
Medlemsavgifter: 50 tkr

Totala intäkter: 150 tkr


Kostnader
- BROM, brottsofferveckan 5 tkr
- Omtanke: 20 tkr
- Marknadsföring: 30 tkr
- Anhörighelgen: 80 tkr
- Resor: 25 tkr
- Anhörigträffar: 5 tkr
- Hemsidan: 5 tkr
- 90-konto 6 tkr
- Bas- och utbildningspaket för RAV:s medlemmar 60 tkr
- Visma 2 tkr
- Revisor 10 tkr

Total kostnad: 248 000 kr