Verksamhetsplan 2019

1. Vision 2025

GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPA MÄNNISKOR I SORG.

2. Mål

a) Påverka politiker om anhörigas negativa situation i samhället.
– Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, över 4 procent, vart annat år.

b) Skapa opinion i samhället.
– Indikator: Öka antal följare med 500 st per år på facebook.
– Indikator: Öka antalet följare med 100 st per år på Instagram.

c) Anordna träffar för anhöriga och vänner/syskon.
– Indikator: 4 anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm, Örebro och Gävle. 
– Indikator: 2 vän- och syskonträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.

d) Öka antal medlemmar i RAV.
– Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar med 15 personer per år.
– Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 personer per år.
– Indikator: Årligen mäta nöjdheten på anhörighelgen som ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala.

Återkoppling till målen följs upp vid varje kvartal på styrelsemöten. Viktigt att ansvariga för träffarna dokumenterar antal deltagare på anhörig-, samt vän- och syskonträffar. 

3. Verksamhetsplan 2019-2020

a) Medverka till att vara förmånstagare i Världens chans.
b) Skapa och arbeta med 90-konto.
c) Medverka i Brottsoffermyndighetens brottsoffervecka.
d) Driva arbete med Nordisk samverkan med Finland, Norge och Danmark.

Anhörigträffar: 17 februari, 5 maj, 1 september och 24 november 2019 (kl 12-15).
Kompis- och syskonträffar anordnas efter önskemål.
Årsmöte: 24 mars 2019, kl 12-15. 
Anhörighelgen: 27-29 september 2019.
Brottsofferdagen 22 februari 2019.
Kris- och traumautbildning 2 för styrelsen 20 januari 2019, kl 12-15.
Verksamhetsplanering/Nordisk samverkan oktober 2019.

e) En gång per år så lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för att dela ut, ca 500 ex. Ewa-Britt är ansvarig.

4. Budgetplanering

Bidrag
Brom: 105 tkr (sökta medel)
Socialstyrelsen: 362,5 tkr (sökta medel)


Intäkter
Prioriterade områden 2019 (eget kapital från 2018, eget kapital 339 tkr): 
Sponsorer: 100 tkr
Medlemsavgifter: 50 tkr

Totala intäkter: 150 tkr


Kostnader
– BROM, brottsofferveckan 5 tkr
– Omtanke: 20 tkr
– Marknadsföring: 30 tkr
– Anhörighelgen: 80 tkr
– Resor: 25 tkr
– Anhörigträffar: 5 tkr
– Hemsidan: 5 tkr
– 90-konto 6 tkr
– Bas- och utbildningspaket för RAV:s medlemmar 60 tkr
– Visma 2 tkr
– Revisor 10 tkr

Total kostnad: 248 000 kr

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.