Verksamhetsplan

1. Vision 2025

GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPER MÄNNISKOR I SORG. 

2. Mål

a) Upprätthålla 90-konto.
b) Medverka i Brottsoffermyndighetens brottsoffervecka.
c) Bedriva samarbete med Nordisk samverkan med Finland och Norge.
d) Utveckla volontärarbetet nationellt.
e) Utveckla antalet kontaktpersoner nationellt.
f) Utbilda fler inom kris och trauma hantering.

3. Verksamhetsplan 2023-2025

a) Upprätthålla 90-konto.
b) Medverka i Brottsoffermyndighetens brottsoffervecka.
c) Bedriva samarbete med Nordisk samverkan med Finland och Norge.
d) Utveckla volontärarbetet nationellt.
e) Utveckla antalet kontaktpersoner nationellt.
f) Utbilda fler inom kris- och traumahantering

Datum för bokade aktiviteter 2023:

Anhörigträffar: februari, april, augusti och november. Minst 3 timmar per träff.
Årsmöte: mars, med föreläsare inom ämnen som berör anhöriga medlemmar.
Anhörighelger: maj och september.
Brottsofferdagen: 22 februari.
Kris- och traumautbildning för styrelsen och volontärer.
Verksamhetsplanering: juni och november.
En gång per år lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för utdelning, ca 1000 ex.

4. Budgetplanering 2023-2025
Budget 2023

Bidrag – Sökta medel
Prinsessan Margareta: 50 tkr
Minnesfond Gävle: 50 tkr
Brottsoffermyndigheten (BROM): 501 tkr
Socialstyrelsen: 1 408 168 kr


Intäkter
Sponsorer: 110 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

– BROM: 5 tkr –brottsofferveckan
– Omtanke: 35 tkr – medlemstidning och till berörda myndigheter samt för utdelning
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 280 tkr – för anhöriga och volontärer
– Resor: 60 tkr – möten och träffar, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 40 tkr – möten och träffar
– Anhörigträffar: 60 tkr
– Hemsidan: 25 tkr
– Dator/utrustning: 20 tkr
– 90-konto: 6 tkr – årlig kostnad
– Visma: 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen/volontärer: 60 tkr
– Revisor: 25 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 710 tkr – 3 tjänster ink. sociala avgifter och skatter fördelat på 12 mån.
– Arvode: 115 000 kr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån.
– Arvode: 45 000 kr – övriga uppdrag fördelat på 12 mån.
– Handbok: 50 tkr – tryck och korrekturläsning
– Omtanke: 15 tkr – översättning

Total kostnad: 1 563 000 kr

Budget 2024

Bidrag – Sökta medel
Brottsoffermyndigheten (BROM): söks september 2024
Socialstyrelsen: söks september 2024


Intäkter
Sponsorer: 110 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

– BROM: 5 tkr – brottsofferveckan
– Omtanke: 40 tkr – medlemstidning och till berörda myndigheter
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 310 tkr – 2 helger årligen
– Resor: 80 tkr – träffar, möten, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 50 tkr – samtliga möten och träffar
– Anhörigträffar: 80 tkr
– Hemsidan: 25 tkr – årlig kostnad
– 90-konto: 6 tkr – årlig kostnad
– Visma: 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen/volontärer: 60 tkr
– Revisor: 25 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 800 tkr – 3 tjänst, inkl. sociala avg. och skatter på 12 mån
– Arvode: 143 tkr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån
– Arvode: 72 tkr – övriga uppdrag fördelat på 12 mån
– Handbok: 50 tkr
– Omtanke 15 tkr – översättning

Total kostnad: 1 813 000 kr

Budget 2025

Bidrag – Sökta medel
Brottsoffermyndigheten (BROM): söks september 2024
Socialstyrelsen: söks september 2024


Intäkter
Sponsorer: 130 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

– BROM: 5 tkr – brottsofferveckan
– Omtanke: 50 tkr – medlemstidning
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 340 tkr – 2 helger
– Resor: 100 tkr – möten och träffar, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 60 tkr – möten och träffar
– Anhörigträffar: 100 tkr
– Hemsidan: 30 tkr – årlig kostnad
– 90-konto: 6 tkr – årlig kostnad
– Visma: 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen: 60 tkr
– Revisor: 30 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 900 tkr – 3 tjänster, på 50 % ink alla sociala avgifter och skatter på 12 mån
– Arvode: 145 000 kr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån
– Arvode: 75 000 kr – övriga uppdrag fördelat på 12 mån
– Handbok: 50 tkr – tryck
– Omtanke: 15 tkr – översättning
-Utrustning: 30 tkr

Total kostnad: 2 048 000 kr

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.