Vision & mål 2018

Vision 2025

GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPA MÄNNISKOR I SORG

Verksamhetsmål 2018

 1. Påverka politiker om anhörigas negativa situation i samhället.
  - Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, över 4 procent, årligen.
 2. Skapa opinion i samhället.
  - Indikator: Öka antal följare med 1 500 st per år på facebook.
  - Indikator: Öka antalet följare med 100 st per år på Instagram.
 3. Anordna träffar för anhöriga och vänner/syskon.
  - Indikator: 4 anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.
  - Indikator: 2 vän- och syskonträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.
 4. Öka antal medlemmar i RAV – synliggöra RAV.
  - Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar med 10 personer per år.
  - Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 personer per år.
  - Indikator: Årligen öka antalet deltagare med 5 personer per år på anhörighelgen.

Återkoppling till målen följs upp varje styrelsemöte.