Nyheter

Politikermöte den 7 juni 2018

Den 7 juni 2018 träffade RAV representanter från samtliga partier från justitieutskottet. Syftet med mötet var att belysa den undermåliga hantering som sker av anhöriga till våldsdödade samt undersöka partiernas politiska ställningar i frågorna och vad de avser att göra åt situationen. 

Sammanfattningsvis så har RAV bedömt svaren till frågorna utifrån det fysiska mötet samt de svar som respektive parti inkommit med. RAV har där utgått från tydligheten i svaren och bedömt varje svar med ett lågt (1), medel (2) och högt (3) värde utifrån vår egen ambition att förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade. Det vill säga att ett parti som svarat ja på en fråga, där RAV anser att det ska vara nej, ändå kan få ett högt värde på svaret då det är väl argumenterat.

Samtliga partier anser att stödet för anhöriga till våldsdödade är undermåligt och ambitionen för att förbättra stödet varierar mellan partierna. RAV kommer att analysera materialet djupare och återkommer ett par veckor innan valet med en graf som redovisare de olika partiernas ställning i förhållande till RAV

 “klicka här för att läsa Sammanställningen”

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.