Seminarium - Brottsofferdagen 2018

Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2018

RAV genomförde för andra gången ett seminarium på brottsofferdagen, i Folkets Hus, City Conference Centre (vid Norra Latin) i Stockholm. Cirka 55 personer deltog från polisen, nämndemannaförenigen, socialförvaltningar, försvarsmakten, SPES, brottsofferjourer med flera.

Föreläsare för dagen var:
Carina Molin – Språkrör för RAV, gav sin bild om vad som händer med människor som råkar ut för det värsta som kan hända – att få sitt barn mördat. Vidare så redovisade hon om RAV:s syfte, verksamhet och mål.
Leenah Malmi Pauser – Präst och psykoterapeut, samtal-, bild- och skrivterapeut. Beskriver de drabbade i närheten av en mördad människa. Hon belyser om hur sorgen och saknaden drabbar närstående, vänner, vänners föräldrar och dem som kommer i kontakt med både brottsoffer och förövare. Människor kan drabbas av primär och sekundär sorg.
Peter Springare – Polis och förundersökningsledare vid grova brott hos Örebropolisen samt debattör. Föreläste om hur en modern mordutredning går till, PUG. Han berättade även en del om Family Liaison Officer (FLO). Det handlar om att polisen utbildar personer som på ett proffesionellt sätt ska vara länk mellan själva mordutredningen och de anhöriga.
Ann-Britt Grunewald – har arbetat som fängelsedirektör inom kriminalvården, på Österåkeranstalten, i 28 år. Hon är även föreläsare, handledare och mentor, författare och politiker. Ann-Britt berättade om sin erfarenhet inom Kriminalvården och dess ansvar, brister och utveckling som var då för ca 20 år sedan.

Det var en uppskattad dag av såväl RAV som deltagarna. Utvärderingen från deltagarna gav en bra respons. RAV vill åter igen tacka föreläsarna för en mycket lyckad dag.
Nu blickar vi framåt och börjar planera vårt seminarium 2019 tillsammans med Brottsoffermyndigheten, BROM.

 

Inbjudan till brottsofferdagen 2018

Ni inbjuds härmed till RAV:s seminarium vid Norra Latin, Folkets hus Barnhusgatan 12-14 (konferensrum 307), den 22 februari kl 9 – 15.30. Antalet platser är begränsade så föranmälan krävs.

Program
09.00-09.10 Eva-Britt Gabrielsen och Carina Molin, RAVs två språkrör, hälsar alla välkomna.
09.10-09.30 Carina Molin, språkrör i RAV, berättar om verksamheten och arbete med att skapa förändringar i samhället för anhöriga till våldsdödade.
09.30-10.40  Leenah Malmi Pauser – präst och psykoterapeut, samtal-, bild- och skrivterapeut

”Centrum och periferi; i detta fall handlar det om de drabbade i närheten av en
mördad människa. Vi kan inte räkna dem alla men jag vill belysa hur sorgen
och saknaden drabbar närstående, vänner, vänners föräldrar och dem som
kommer i kontakt med både brottsoffer och förövare. Människor kan drabbas
av primär och sekundär sorg. Jag vill lyfta fram tre olika perspektiv på
problematiken och även hur den enskilde kan agera preventivt.”

10.40-11.00 Kaffepaus
11.00-12.00 Peter Springare, polis och förundersökningsledare vid grova brott hos Örebropolisen samt debattör.

Peter kommer att föreläsa om Family Liaison Officer (FLO). Det handlar
om att polisen utbildar personer som på ett proffesionellt sätt ska vara
länk mellan själva mordutredningen och de anhöriga. Personen ingår
också i utredningen och har regelmässig kontakt med anhöriga och
delger dem vad som händer och sker efterhand i utredningen och är
alltid tillgängliga för att svara på frågor och underlätta för anhöriga.

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Fortsättning med Peter Springare

Så går en modern mordutredning till.

13.45-15.00 Ann-Britt Grunewald har arbetat som fängelsedirektör inom kriminalvården, på Österåkeranstalten, i 28 år. Hon är även föreläsare, handledare och mentor, författare och politiker. Ann-Britt kommer att berätta om sin erfarenhet inom Kriminalvården och dess ansvar, brister och utveckling mm.

15.00-15.30 Frågor och diskussion

Anmälan görs senast den 16 februari till:
Ewa-Britt Gabrielsen, språkrör, telefon: 070-5341882 alt. .“>.

Seminariet riktar sig till samtliga samhällsroller som i sina uppdrag eller tjänster kommer i kontakt med anhöriga till våldsdödade samt övriga intressenter.

Lunch ingår inte i seminariet, som för övrigt är kostnadsfritt, och vi kommer att pausa seminariet för en timmes lunch.

Adress
Folkets hus Barnhusgatan 12-14 (konferensrum 307), intill Norra Latin i Stockholm.

Sändlista
Akutmottagningarna i Stockholms region
Nämndemannaföreningen
Polismyndigheten
Åklagarmyndigheten
Domstolsverket
Kriminalvården
Socialförvaltningar i Stockholms regionen
Svenska kyrkan
Brottsoffermyndigheten
Brottsofferjourer i Stockholms region
Samverkan för människor i sorg (SAMS)
Tryggare Sverige
RAVs facebooksida (övriga intressenter)

Varmt välkomna,

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.