Seminarium - Brottsofferdagen 2019

Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2019 i samarbete med Brottsoffermyndigheten (BROM)

Stort tack till alla er som deltog på vår föreläsning de 22 februari på Norra Latin i Stockholm. Er positiva feedback ger oss ork att kämpa vidare för den undermåliga hantering av våldsdödade som skett under lång tid och ännu är ett faktum. Vi blev även positivt överraskade av att TV4 letade reda på oss och synliggjorde RAV på bästa sändningstid. Se inslaget här på TV4

Varma hälsningar, Carina och Roland

Internationella Brottsofferdagen 2019
Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.

• Datum: Fredag 22 februari 2019
• Tid: 08.30-16.20
• Plats: Norra Latin i Stockholm
• Program IBD 2019

Den Internationella Brottsofferdagen instiftades för 30 år sedan av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. I år högtidlighåller Brottsoffermyndigheten dagen för 20:e året i rad. Dagen arrangeras i samverkan med Bris, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT, RFSL, RAV, Roks, Rädda Barnen, UNICEF och Unizon. Under dagen kommer du att få ta del av internationell och svensk forskning inom brottsofferområdet. Årets program bjuder bland annat på föreläsningar om brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Vi blickar tillbaka, minns avgörande framsteg och lyfter framtida utvecklingsområden. Dessutom kan du välja mellan sju olika seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Välkommen till en inspirerande utbildningsdag.

ANMÄLAN
Arrangemanget är fullsatt. Du kan dock ställa dig i kö. Maila i sådana fall ditt namn och vilken organisation du tillhör till .. Om det blir en plats ledig kommer vi att ta kontakt med dig.

PROGRAM
08.30 Registrering med smörgås och kaffe/te
09.00 Inledningstal
Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten.
09.30 The case of the crime victim: achievements and setbacks
Jan van Dijk, professor emeritus vid Tilburgs Universitet, Nederländerna (föreläsning på engelska).
10.30 Paus med frukt
11.00 Parallella seminarier
11.50 Lunch på egen hand
13.00 Våld mot kvinnor och barn i nära relationer. 30 år – tillbakablick, framsteg och utvecklingsområden
Margareta Hydén, professor emerita vid Linköpings universitet.
14.00 Parallella seminarier
14.50 Paus med kaffe och kaka
15.20 Det avgörande bemötandet
Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, ASPU AB.
16.10 Avslutande ord

PARALLELLA SEMINARIER
Välj bland sju parallella seminarier på förmiddagen och eftermiddagen. Mer information om seminarierna får du i programmet.

MÅLGRUPP
Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

PRAKTISKT
Ingen avgift tas ut för deltagande. Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.