Seminarium - Brottsofferdagen 2020

BROTTSOFFERDAGEN 2020

Tema: I våldets skugga

För andra året i rad deltog RAV, i samarbete Brottsoffermyndigheten, på brottsofferdagen i Stockholm.

Stort tack till alla er som deltog på vår föreläsning den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Er positiva feedback ger oss ork att kämpa vidare för den undermåliga hantering av våldsdödade som skett under lång tid och ännu är ett faktum.

Varma hälsningar, Carina Molin och Roland Jangestig

Datum: Fredag 21 februari 2020

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

RAV är en av de organisationer som genomför temadagen i samband med IBD tillsammans med Brottsoffermyndigheten.


Tid: 8.30-16.20
Plats: Norra Latin, Stockholm

I våldets skugga
Medverkande: Carina Molin och Roland Jangestig från RAV
Arrangör: Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
Anhöriga till våldsdödade människor lämnas i stort sett till sitt öde efter ett mord. Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) redogör för de svårigheter som uppstår efter ett mord och hur organisationen arbetar för att förbättra situationen för våldsdrabbade närstående. Samhällsdebatten om straffrabatt, villkorlig frigivning, anonyma vittnen med mera är mycket aktuell i nuläget. RAV ger sin bild av de anhörigas verklighet.

Klicka här för anmälan
Program IBD 2020

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.