Bli medlem

Du är viktig för RAV - Bli medlem

Medlemsavgifter 2024

Du är viktig för RAV – bli vår medlem!

Medlemsavgift som betalas in till RAV efter 1:a oktober ger medlemskap även för året efter!

Stödmedlem/Familj/hushåll – 300 kr/år

Anhörig medlem/Familj/hushåll – 300 kr/år

Vid medlemsinbetalning via internet och SWISH, var god och fyll i ditt namn, telefonnummer, E-postadress i vårt formulär på sidan.

För oss finns inget bäst-före-datum för när och om vi kan hjälpa dig.

Välj mellan Swish eller bankinbetalning

Swish till nummer: 1234640439

Plusgirokonto: 177 84 32-3

Vårt organisationsnummer är: 857209-4129

Genomför din betalning och fyll i dina uppgifter nedan

Vad du får som medlem

Anhörigmedlem

Stödmedlem

Våra medlemmar finns i hela landet

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.