Nyheter

Trosamfund i vardag och kris

Idag tisdag, den 29 september, har två personer från RAVs styrelse medverkat på ett seminarium om fem olika trossamfund. Detta för att lära sig mer om att vara behjälplig vid olika kriser.

ATT ARBETA MED TROSAMFUND I VARDAG OCH KRIS

I vårt alltmer interreligiösa och mångkulturella samhälle ökar kraven på kommuners, landstings och länsstyrelsers förmåga att samarbeta med olika trossamfund för att stärka krisberedskapen. SST har på regeringens uppdrag tagit fram en handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap och social hållbarhet.

Nämnden för Statligt stöd till trossamfund (SST)

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.