Anhörigträffar 2020

Stockholm och Örebro/Västerås - 16 februari, 19 april och 25 oktober, kl. 12.00-15.00
Gävle - 15 februari,  19 april och 25 oktober, kl. 12.00-15.00
Hudiksvall - 21 mars, kl. 12.00-15.00
Göteborg - 8 mars, kl. 12.00-15.00

Välkommen med din anmälan!

Nya som gamla anhöriga medlemmar hälsas välkomna till anhörigträff. Träffen är för dig/er som är närmast anhörig till våldsdödad. Här finns inga krav om berättelser om man inte själv vill, bara vetskapen att omges av andra anhöriga kan räcka första gången. Alla anhöriga som finns med på träffen har alla genomgått helvetet i efterlivet och förstår din situation.

RAV bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till Ewa-Britt Gabrielsen eller 070-5341882, eller direkt till våra kontaktpersoner för respektive stad. Frågor gällande träffen eller ett medlemsskap besvaras av Ewa-Britt, du kan även kika på vår hemsida medlem.

Adresser och kontaktpersoner till våra träffar i respektive stad 

STOCKHOLM - Waterfronts Byggnad, klarabergsgatan 63, kontaktperson: Susanne Klatzkow 070-324 01 62

GÄVLE - Söders Källa, Södra Kansligatan 22, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

GÖTEBORG - Sensus lokal, Drottninggatan 30, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

ÖREBRO - Tegelbruket Nygatan 16 B, 3 tr, kontaktperson: Roland Jangestig 070-520 50 81

UMEÅ - BOJs lokal, Storgatan 113, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

HUDIKSVALL - Kulturhuset Café August, Rådhusgatan 2, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

VÄSTERÅS - BOJs lokal, Stora Gatan 39, kontaktperson: Roland Jangestig 070-520 50 81