RAV informationsträff

RAV information till allmänheten

RAV:s informationsträff är till för att sprida kunskap om RAV:s verksamhet. Dessa träffar riktar sig till verksamheter som verkar inom området som t ex. polis, kyrka, socialtjänst, lokala brottsofferjourer, kvinnojourer och andra aktörer som är intresserade av att veta mer om RAV. Stödmedlemmar som inte själva är drabbade, media, privata aktörer och sponsorer är också välkomna att delta.

Länets kontaktperson för anhörigträffar eller styrelsen bjuder in och ansvarar för RAV:s informationsträffar.

Vänligen kontakta någon av RAV:s språkrör

Ewa-Britt Gabrielsen Klicka här för kontakt