Verksamhetsplan 2016

 Under 2016 så har RAV:s styrelse prioriterat nedanstående punkter att arbeta med:

 • Utveckla samarbetet mellan RAV, polis (nationellt) och sjukvården. Vi bokar in möten med polismyndigheten och socialstyrelsen och presenterar en handlingsplan.
 • Fortsätta påverka politiker på regeringsnivå, boka in möten med de politiska partien.
 • Söka samarbete med kommuner, få till stånd ett arbete med omhändertagande av anhöriga till våldsdödade.
 • Skapa opinion i samhället via media, tv, film mm.
 • Bjuda in Thomas Bodström till årsmötet 20 mars 2016.
 • Anordna fyra anhörigträffar, 7 februari, 1 maj, 4 september och 6 november i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.
 • Anordna minst två kompis-/vänträffar i Stockholm.
 • Delta på Almedalsveckan vecka 27, tillsammans med Sams.
 • Anordna anhörighelg i Göteborg 23-25 september.
 • Söka medel från BROM och planera för ett eget seminarium på brottsofferdagen den 22 februari 2017, Norra Latin i Stockholm.
 • Hemsidan och Facebook ska utvecklas så att RAV kan nå ut till fler människor och få flera anhöriga och stödmedlemmar.
 • Styrelsen och medlemmarna ska arbeta aktivt för att värva fler sponsorer.

Löpande under året dyker det upp nya uppdrag och händelser, vilka kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2016.

Maila gärna in förslag till hemsidan på andra punkter som du tycker att det är viktigt att RAV arbetar med.

Marie Johansson Språkrör
Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.