Verksamhetsplan

1. Vision 2025

GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPA MÄNNISKOR I SORG.

2. Mål

a) Påverka politiker och berörda myndigheter samt kommuner om anhörigas negativa situation i samhället.
– Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, över 4 procent, vart annat år.
– Indikator: Besöka myndigheter och kommuner löpande per år.

b) Skapa opinion i samhället.
– Indikator: Öka antal följare med 500 st per år på facebook.
– Indikator: Öka antalet följare med 100 st per år på Instagram.

c) Anordna träffar för anhöriga och vänner/syskon.
– Indikator: 4 anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm, Örebro, Karlstad, Västerås och Gävle.
– Indikator: 2 anhörigträffar per år i Hudiksvall, Malmö och Umeå.
– Indikator: 2 anhörighelger per år, plats bestäms per år.

d) Öka antal medlemmar i RAV.
– Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar med 15 personer per år.
– Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 personer per år.

3. Verksamhetsplan 2022-2024

a) Upprätthålla 90-konto.
b) Medverka i Brottsoffermyndighetens brottsoffervecka.
c) Bedriva samarbete med Nordisk samverkan med Finland och Norge.
d) Utveckla volontärarbetet nationellt.
e) Utveckla antalet kontaktpersoner nationellt.
f) Utbilda fler inom kris- och traumahantering

Datum för bokade aktiviteter 2022:

Anhörigträffar: februari, april, augusti och november. Minst 3 timmar per träff.
Årsmöte: april, med föreläsare inom ämnen som berör anhöriga medlemmar. Björn Ranelid är planerad föreläsare 2022.
Anhörighelger: maj och september.
Brottsofferdagen: 22 februari.
Kris- och traumautbildning för styrelsen och volontärer. Föreläsare psykolog och präst Katarina Tingström och psykolog Kristina Sterner.
Verksamhetsplanering: juni och november.
En gång per år lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för utdelning, ca 1000 ex.

4. Budgetplanering 2022-2025
Budget 2022

Bidrag – Sökta medel
Brottsoffermyndigheten (BROM): 550 tkr
Socialstyrelsen: 1 027 500 kr 


Intäkter
Sponsorer: 110 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

BROM: 5 tkr -brottsofferveckan
– Omtanke: 35 tkr – medlemstidning och till berörda myndigheter samt för utdelning
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 270 tkr – för anhöriga och volontärer
– Resor: 60 tkr – möten och träffar, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 60 tkr – möten och träffar
– Anhörigträffar: 40 tkr
– Hemsidan: 60 tkr
– Dator/utrustning: 15 tkr 
– 90-konto: 2 tkr – årlig kostnad
– Visma: 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen/volontärer: 60 tkr
– Revisor: 15 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 480 tkr – 2 tjänster ink. sociala avgifter och skatter fördelat på 12 mån.
– Arvode: 109 200 kr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån.
– Arvode: 23 400 kr – övriga uppdrag fördelat på 12 mån.
– Handbok: 50 tkr – tryck och korrekturläsning
– Omtanke: 10 tkr – översättning  

Total kostnad: 1 286 600 kr

Budget 2023

Bidrag – Sökta medel
Brottsoffermyndigheten (BROM): söks september 2022
Socialstyrelsen: söks september 2022 


Intäkter
Sponsorer: 110 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

– BROM: 5 tkr – brottsofferveckan
– Omtanke: 35 tkr – medlemstidning och till berörda myndigheter
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 280 tkr – 2 helger årligen
– Resor: 60 tkr – träffar, möten, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 40 tkr – samtliga möten och träffar
– Anhörigträffar: 60 tkr
– Hemsidan: 60 tkr – årlig kostnad
– 90-konto: 2 tkr – årlig kostnad
– Visma: 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen/volontärer: 60 tkr
– Revisor: 15 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 500 tkr – 2 tjänst, inkl. sociala avg. och skatter på 12 mån
– Arvode: 115 tkr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån
– Arvode: 45 tkr – övriga uppdrag fördelat på 12 mån
– Handbok 30 tkr
– Omtanke 15 tkr – översättning  

Total kostnad: 1 374 000 kr

Budget 2024

Bidrag – Sökta medel
Brottsoffermyndigheten (BROM): söks september 2023
Socialstyrelsen: söks september 2023 


Intäkter
Sponsorer: 120 tkr
Medlemsavgifter: 60 tkr


Kostnader

– BROM: 5 tkr – brottsofferveckan
– Omtanke: 40 tkr – medlemstidning
– Marknadsföring: 50 tkr – sociala medier, annonser
– Anhörighelger: 310 tkr – 2 helger
– Resor: 70 tkr – möten och träffar, föreläsningar, informationsträffar, kost och logi m.m.
– Lokalhyra: 50 tkr – möten och träffar
– Anhörigträffar: 60 tkr
– Hemsidan: 60 tkr – årlig kostnad
– 90-konto 2 tkr – årlig kostnad
– Visma 2 tkr – årlig kostnad
– Utbildning styrelsen 60 tk
– Revisor 20 tkr – årlig kostnad
– Anställning: 560 tkr – 2 tjänster, på 50 % ink alla sociala avgifter och skatter på 12 mån
– Arvode: 142 800 kr – styrelseuppdrag fördelat på 12 mån
– Arvode: 71 400 kr – volontärsuppdrag fördelat på 12 mån
– Handbok 50 tkr – tryck
– Omtanke 15 tkr – översättning 

Total kostnad: 1 568 200 kr

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.