Nyheter

Äntligen - RAV har fått ett 90-konto

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade har den 27 februari 2019 beviljats 90-konto PG: 900654-5.

Föreningens ändamål är att verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV ska verka för att vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, vara opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier, utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade, vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt arbeta för att påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och dess anhöriga

Vi har fått 90-konto från Svensk Insamlingskontroll

RAV är så glad över att meddela att vi nu äntligen fått ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto innebär en kvalitetsstämpel av vår verksamhet och visar att vi är en seriös insamlingsorganisation där de insamlade medlen går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll granskar även hela vår verksamhet, vilket ökar vår transparens gentemot våra givare. Vi vill att ni som givare ska ha en bra insyn i vår verksamhet och ett 90-konto bidrar till detta mål.
Det är endast ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas av dem som kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgiro.

Nedan hittar ni vårt nya kontonummer för 90-konto som gäller från och med nu.

Plusgiro: 90 0654-5

Dela nyhet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype

Fler nyheter

Inställda anhörigträffar

På grund av rådande Covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra planerade träffar innan sommaren. Vi är många som behöver träffas…

Läs mer »

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.