Media

Ett mediabibliotek att läsa, lyssna och titta på

Publikationer

Under sidan “Publicerat” har vi sammanställt en lista på ett antal nyhetsartiklar, nyhetsinslag, tv-inslag och  andra publikationer som vi anser är nyttiga för att finna stöd, insikt, energi och hopp. 

Podcast

Vår podcast, Brottsofferperspektiv, är skapad av Carina Höglund – mamma till mördade Engla. Podcastens fokus ligger på brottsoffren och anhöriga inte brotten eller brottslinjen. 

Medlemstidning

Vår medlemstidning Omtanke tas fram en gång per år med information om vårt ideella arbete, våra mål, sakfrågor samt historier från verkligheten. Många upplevda av våra styrelsemedlemmar. 

Vi är beroende av ditt stöd

RAV jobbar ideellt och bärs helt och hållet upp av våra medlemmar och sponsorer. Om vi är många som gör lite kan vi åstadkomma mycket!

Vi är otroligt tacksamma över alla som stödjer vår verksamhet och på så sätt bidrar till att förbättra livet för så många drabbade!

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.