Insamlingspolicy

RAV har beviljats ett 90-konto

RAV är så glad över att meddela att vi nu äntligen fått ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto innebär en kvalitetsstämpel av vår verksamhet och visar att vi är en seriös insamlingsorganisation där de insamlade medlen går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll granskar även hela vår verksamhet, vilket ökar vår transparens gentemot våra givare. Vi vill att ni som givare ska ha en bra insyn i vår verksamhet och ett 90-konto bidrar till detta mål. Det är endast ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas av dem som kan få ett sjusiffrigt 90konto hos PlusGirot eller Bankgiro.

När fler potentiella givare började visa intresse för RAV:s arbete blev det tydligt att RAV behövde ett 90-konto.

– Många organisationer ställer krav på att det ska finnas ett 90-konto för att de ska skänka pengar. Det signalerar säkerhet. De kontroller som genomförs av Svensk Insamlingskontroll är viktiga och ger också vägledning för oss i vårt arbete, berättar Ewa-Britt Gabrielsen.

90-konto Plusgiro: 90 0654-5

Läs hela artikeln: Mynewsdesk.se

Om ni vill veta mer om 90konton och om hur Svensk Insamlingskontroll arbetar så besök gärna deras hemsida.

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.