Föreläsningar

Föreläsningar som engagerar och berör

Föreläsning om RAV

Dessa föreläsningar riktar sig till verksamheter som verkar inom området som t ex. polis, kyrka, socialtjänst, lokala brottsofferjourer, kvinnojourer och andra aktörer som är intresserade av att veta mer om RAV.

Seminarium

Vi på RAV håller seminarium där vi föreläser, belyser och diskuterar viktiga ämnen som bland annat rör våra sakfrågor, vår organisationen och på vilket sätt vi på RAV kan förbättra situationen för dig som anhörig till en våldsdödad. 

Brottsofferdagen (IBD)

Vi på RAV är stolta över vårt goda samarbete med Brottsoffermyndigheten och Brottsofferdagen. Vi på RAV håller föreläsningar och seminarium under Brottsofferdagen – för att belysa, informera och diskutera. 

Boka någon av våra föreläsare
Livet kan förändras på en sekund, då man utsätts för det meningslösa våldet. Vi har för närvarande inom RAV fem föreläsare som berättar om vad som hänt dem och hur livet trots allt måste gå vidare.

Är du rektor, lärare på en skola, arbetsgivare, ansvarig inom polisen eller tillhör du någon annan viktig samhällsgrupp och som vill medverka till att försöka förhindra våldet. Boka en föreläsning med någon av oss i RAV.

RAV tar 6 000 kr för en föreläsning som är på mellan 60 och 90 minuter plus reseersättning. Detta ska täcka föreläsarens omkostnader och resterande belopp går till organisationen. Rabatterat pris för skolor och ungdomsverksamhet: 3 500 kr, eventuella resekostnader tillkommer.

Ewa-Britt Gabrielsen

"Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud..."

Emma Jangestig

"I mars 2008 blev jag och mina två barn överfallna i vårt hem i Arboga. Mina barn avled och själv fick jag allvarliga skador. I dag mår jag bra och har hittat ett nytt sätt att leva, utan mina barn..."

Eva Berglund

"Min älskade son Mikael mördades i november 2017 av två så kallade "bröder" i en MC-klubb. Mikael var en sökare och hamnade i denna krets och umgänge vid 36 års ålder. Han föll för fina ord och fagra löften..."

Roland Jangestig

"Min äldsta dotter Emma och hennes barn, mina barnbarn, blev attackerade i sitt hem i Arboga 2008. Barnen Maximilian och Saga överlevde inte överfallet, men Emma klarade sig nästan helt utan men..."

Carina Westner

"Den 22:a december 2016 blev min mamma, Vanja, brutalt mördad i samband med det så kallade dubbelmordet i Råbo. En för oss alla okänd psykiskt sjuk ung man, ville känna hur det kändes att mörda och offren blev min mamma och hennes granne Kjell...."

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.