Integritetspolicy

RAV:s Integritetspolicy

Du har säkert hört talas om GDPR åtskilliga gånger vid det här laget. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj, 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagn (PuL). Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur RAV behandlar dina uppgifter har vi sett över vårt medlemsregister och använder oss av en molnbaserad tjänst hos Visma som följer GDPR.

För våra medlemmar i RAV innebär förordningen att vi ska redovisa vilka personuppgifter vi har, hur vi hanterar dem och vad vi använder dem till.

Vi har följande personuppgifter i vårt medlemsregister:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Mailadress
• Uppgifter om du är anhörig, stödmedlem eller sponsor

Vi använder dessa personuppgifter för att kunna göra följande:

• Avisera medlemsavgift
• Redovisa medlemsantal vid ansökningar av medel till organisationen
• Inhämta medlemmarnas synpunkter på verksamheten genom enkäter
• Vi gör utskick med b la inbjudan till aktiviteter, informationsblad och medlemstidning

När du ansökte om medlemskap i RAV lämnade du själv dina personuppgifter. Vi betraktar detta som ditt medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter på detta sätt. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap tas dina personuppgifter bort automatiskt. Du måste dock meddela oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Tänk på att meddela oss dina uppgifter om du byter adress, telefonnummer så vi alltid har korrekta uppgifter till dig. Då undviker du också att missa viktig information från oss. Har du några frågor kan du alltid kontakta RAV. Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Vid funderingar kontaka språkrör Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82.

Vänliga hälsningar Styrelsen för RAV

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.