RAVs historia

25 år sedan RAV bildades

Vår hedersordförande har ordet

Nedan text fick vi idag från vår Hedersordförande – Tack Inger Åman för din omtanke ❤️

I dag är det Internationella brottsofferdagen. På dagen 25 år sedan RAV bildades. Platsen då var Hagakyrkan i Göteborg.
Initiativtagare var Polismyndigheten i Göteborg tillsammans med Ann Hedencrona, vars bror misshandlades till döds i september 1986 och Inger Åman, vars son knivdödades i augusti 1993.
Mina tankar går i dag till styrelsen och alla RAV:s medlemmar.
Allt gott till er alla ❤️!
 
Inger Åman

Hedersordförande RAV

22 februari, 2021

RAV sedan 2009

RAV fick en nystart 2009 och ett långsiktigt arbete började växa fram för att stödet till anhöriga ska bli bättre.

Alla i styrelsen var anhöriga till våldsdödade. Medlemsantalet var ungefär 40 medlemmar vid nystarten. Antalet medlemmar har ökat till 377 stycken år 2021 när vår nya hemsida publiceras. Styrelsen har arbetat med att synliggöra RAV för samhället genom informationsmöten, föreläsningar och samarbete med andra brottsofferinriktade grupper bland annat brottsofferjourer runt om i landet. Även myndigheter som kommer i kontakt med vår målgrupp, poliser, socialtjänster, kommuner, politiker och många flera i samhället.

Genom detta arbete ser vi att ny drabbade anhöriga hittar till RAV tidigt och kan få stöd och information om vad som händer efter att man fått en anhörig våldsdödad. RAV arbetar ständigt med att få samhället att ge anhöriga det stöd de så väl förtjänar i en traumatisk situation man plötsligt hamnar i.

Varje år sedan 2010 har RAV genom seminarium deltagit på IBD Internationella brottsofferdagen runt den 22 februari dels på Norra Latin i Stockholm. Även genom föreläsningar och intervjuer i tidningar, radio och tv av både styrelsen och anhöriga medlemmar.

RAV har aktivt sedan 2014 uppvaktat alla partier i Justitieutskottet dels med fysiska möten även via mail angående förbättrat stöd till anhöriga och för förändringar i rättsväsendet lagar. Här ser vi att åtminstone våra krav på förändringar har börjat diskuterats.

Efter inlämnad motion från RAV 2011 fick vi gehör om att förlänga ansökningstiden för att söka brottsskadeersättning från två till tre år efter att dom trätt i laga kraft. Förändringen trädde i kraft under 2014.

År 2015 skapade RAV en Facebooksida och ett Instagram konto för att nå ut även till  allmänheten och belysa hur anhöriga till våldsdödade blir bemötta och hur stora brister som finns när det gäller anhörigstöd.

Genom styrelsemedlemmar och anhöriga medlemmar har RAV deltagit aktivt i all form av media under alla år sedan 2009.

2010 gav RAV ut sin första medlemstidning Omtanke.

Nya medlemmar valdes in i styrelsen i mars månad 2009 och då hade RAV ca 40 medlemmar och vår styrelse var nästan helt ny förutom ordföranden Evy.

Vi som kom in i var alla anhöriga och visste inte riktigt vad vi givit oss in på.

Men vi såg och hade alla upplevt att det fanns ett stort behov av stöd för oss anhöriga till våldsdödade.

Under de första åren gick det sakta framåt och vi började få struktur på vilka frågor vi skulle arbeta med.

2010 deltog RAV för första gången på IBD Internationella brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm, och har sedan dess deltagit både på Norra Latin, men även uppmärksammat RAV genom föreläsningar och olika media, runt om i landet.

2010 gav vi ut tidningen Omtanke för första gången

2010 hade vi vår första anhörighelg och som sedan dess äger rum varje år i september.

2011 lämnad vi in en motion om att förlänga tiden för att söka brottsskadeersättning det genomfördes under 2014.

2012 RAV började med två språkrör istället för ordförande och vice ordförande.

2014 började RAV uppvakta samtliga politiker i justitieutskottet både fysiska möten och via mail, angående förbättringar av stödet till brottsoffer.

2015 skapade RAV en Facebooksida och ett Instagramkonto.

2020 31 december har medlemsantalet ökat till 377, 275 anhöriga och 102 stödmedlemmar.

Genom styrelsen och anhöriga medlemmar som deltar aktivt och fortlöpande med informationsmöten, föreläsningar och intervjuer och samarbete för myndigheter, politiker, kommuner och alla som kommer i kontakt med vår målgrupp försöker RAV förbättra stödet för anhöriga till våldsdödade.

Din gåva gör skillnad

RAV är anslutna till 90-konto. Det innebär att organisationen  kontrolleras av 90-konto och följer Svensk insamlingskontrolls regler. Det är din garanti och vårt löfte att din gåva gör skillnad. 

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.