Verksamhetsplan 2017

1. Utveckla samarbetet mellan RAV, polis, sjukvård m.fl. Arbetet innebär att RAV bokar in möten med polismyndigheten och socialstyrelsen och presenterar en handlingsplan i Gävle och Malmö.

2. Boka möten med samtliga politiska partier över 4 procent, i syfte att förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade i samhället.

3. Göra små filminslag på Facebook och Instagram där vi medlemmar kort presenterar våra livsöden. Även andra former av små nyhetsinslag.

4. Arbeta med Facebook och Instagram, där ambitionen är att försöka lägga in minst två inlägg i veckan.

5. RAV:s träffar under 2017. Vi anordnar även träffar vid behov och önskemål.

– Brottsofferdagen 22 februari, Norra Latin.

– Anhörigträffar: 19 februari, 14 maj, 3 september och 5 november 2017.

– Kompis- och syskonträffar: 23 april och 22 oktober 2017.

– Årsmöte: 26 mars 2017.

– Anhörighelgen: 22-24 september.

– Styrelsemöten: 10 gånger per år (uppehåll i juli och december).

6. Delta på Almedalsveckan tillsammans med SAMS vecka 27.

7. RAV arbetar med att utveckla en ungdomssektion, som representerar vänner och syskon.

8. Värva sponsorer, gäller hela styrelsen. Ambitionen är att alla i styrelsen försöker skaffa minst en sponsor per år för att möjliggöra utveckling av RAV som organisation.

9. En gång per år så lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för att dela ut, ca 500 ex.

10. Hålla minst ett seminarium för RAV:s medlemmar årligen. Under 2017 kommer ett seminarium om kris och trauma att hållas.

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2016

Språkrör, föreläsare och ledamot

Ewa-Britt Gabrielsen

Hej, jag heter Ewa-Britt Gabrielsen och är från Gävle. Jag är mamma till Marcus som helt oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan i Stockholm den 5 maj 2005. Marcus avled den 7 maj utan att ha vaknat upp efter de massiva sparkar han fått mot sitt huvud.

Marcus var vår ende son och i september samma år skulle han ha fyllt 30 år. Alla Marcus framtidsdrömmar, och även våra, totalkraschade på en sekund. Min man Oddvar och jag bestämde tidigt att göra något för att försöka hejda detta totalt meningslösa våld som pågår i vårt samhälle.

Marcus sa alltid att man skulle lägga energin på bra saker. Det har vi försökt göra genom att vara ute i skolor och berätta om vad sparkar och slag kan få för följder. Tyvärr avled Oddvar i november 2009. Jag kommer att fortsätta med vårt arbete i mån av tid och ork.

Föreläsningen består av en bildpresentation av Marcus där man får lära känna honom medan jag berättar. Efter det följer ett bildspel med musik från platsen där allt hände och fram till domarna som avkunnades. Sist spelas en sång som Marcus bästa barndomsvän skrev den natten när han fick reda på vad som hänt. Efteråt får man ställa frågor. Föreläsningen tar cirka 60 till 90 minuter.